Administrator

Jens Thoregaard Advokat
Ny Østergade 7, 2. sal
3600 Frederikssund
Tlf: 47360020
Fax: 47360039
Email: advokaterne@vtc.dk
Att: 
Email:

Direkte link

Bestyrelsen

Formand:
ab.langebro@gmail.com

3-7 medlemmer + suppleanter

Regnskab

Opdateres snart…

Vedtægter og husorden

Opdateres snart…

Grundejerforeningen RUBINEN

Ifølge Lokalplan 3 er andelshaverne forpligtet til at være medlem af Fællesgrundejerforeningen ”Rubinen” (Ny andel Ølstykke), der foruden vores egen forening Langebro omfatter andelsforeningen Ametysten samt ejerforeningen Ametystvej 2-40.

Kontingentet udgør p.t. 450 kr. årligt, (opkræves særskilt)

Grundejerforeningens vedtægter kan downloades her: Vedtægter

Foreningens formand er : Jens Andersen, and@covi.dk, tlf: 41 96 65 55

Referat af seneste generalforsamling: …..