Administrator

Jens Thoregaard Advokat
Ny Østergade 7, 2. sal
3600 Frederikssund
Tlf: 47360020
Fax: 47360039
Email: advokaterne@vtc.dk
Att: Sekretær Birthe Gerdes
Email: bmg@vtc.dk

Direkte link

Bestyrelsen

Formand:
Thomas Sacht – Nr. 17 – mail: ab.langebro@gmail.com

Øvrige medlemmer:

Helle Birch Nielsen Nr. 29
Pernille Molander Nr. 7
Marianne Gade, Nr. 41

Suppleant:
Sarah Kimmie Brøndal Klausch Nr. 57
Lona Winther Madsen

Regnskab

Vedtægter og husorden

Grundejerforeningen RUBINEN

Ifølge Lokalplan 3 er andelshaverne forpligtet til at være medlem af Fællesgrundejerforeningen ”Rubinen” (Ny andel Ølstykke), der foruden vores egen forening Langebro omfatter andelsforeningen Ametysten samt ejerforeningen Ametystvej 2-40.

Kontingentet udgør p.t. 450 kr. årligt, (opkræves særskilt)

Medlemskabet indebærer endvidere at man skal aftage You See’s Grundpakke, (opkræves særskilt)

Grundejerforeningens vedtægter kan downloades her: Vedtægter

Foreningens formand er : Jens Andersen, and@covi.dk, tlf: 41 96 65 55

Referat af seneste generalforsamling: 2018

Ved salg og ved køb af andelsboligen skal der gives besked om dato for overdragelsen

både af sælger (framelding) og af køber (tilmelding) til:

Flemming N. Pedersen

Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S

Direkte: +45 33 76 47 43

mail: fnp@swe.dk

Kabel TV

Ifølge Lokalplan 3 er det ikke tilladt at opsætte antenner eller lignende på vore boliger.

Fællesgrundejerforeningen “Rubinen” har på medlemmernes vegne tegnet kontrakt med
YouSee om levering af “Grundpakken”.

Afgiften for denne pakke opkræves 2 gange om året af Rubinen.

Pr. 1. juli 2015 udgør den halvårlige opkrævning kr. 834,–,
Afgiften reguleres hvert år pr. 1. januar.

Evt. spørgsmål vedr. Kabel-TV skal rettes til bestyrelsen for Rubinen.

YouSee fakturerer det enkelte medlem for tilvalg udover Grundpakken.

YouSee yder rabat til Rubinens medlemmer på hhv. mobiltelefoni og bredbånd.