Ifølge Lokalplan 3 er det ikke tilladt at opsætte antenner eller lignende på vore boliger.


Fællesgrundejerforeningen "Rubinen" har på medlemmernes vegne tegnet kontrakt med

YouSee om levering af "Grundpakken".

Afgiften for denne pakke opkræves 2 gange om året af Rubinen.

Pr. 1. juli 2015 udgør den halvårlige opkrævning kr. 834,–,  

Afgiften reguleres hvert år pr. 1. januar.

Evt. spørgsmål vedr. Kabel-TV skal rettes til bestyrelsen for Rubinen.

YouSee fakturerer det enkelte medlem for tilvalg udover Grundpakken.

YouSee yder rabat til Rubinens medlemmer på hhv. mobiltelefoni og bredbånd.